Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 


Поштујемо прошлост и стварамо будућност


Доловачка библиотека има своју дугогодишњу традицију и постојање, најпре као „Читаоница“, а од 1960. године је библиотека у оквиру Дома културе „ 25. мај“, који је основан јуна исте године одлуком Скупштине општине Панчево.
Делатности које се обављају у Библиотеци у циљу остваривања општег интереса, обухватају: прикупљање, обраду, чување и коришћење књига, часописа и новина,заштиту библиотечке грађе, као и прикупљање, обраду и пружање информација и података који се односе на библиотечку грађу. Библиотечки фонд данас броји 12.000 књига, од тога је 1.000 наслова на румунском језику. Књиге су класификоване и смештене по систему Универзалне децималне класификације (УДК), а приступ фонду је слободног типа. У библиотечкој евиденцији је уписано 950 корисника, од чега је 300 активних и редовних чланова Библиотеке.

Библиотека као сервис

Библиотека Дома културе као сервис грађана, својом делатношћу служи задовољењу културних и рекреативних потреба становништва, подстицању и ширењу општег образовања, стручног и научног рада, информисања, одлучивања и демократизације друштва. Као информативни центар, библиотека свој рад заснива на равноправном приступу свих, без обзира на пол, професију, године старости, друштвени и други статус.

Мисија библиотеке

 • Стварање могућности свим грађанима да читају, уче, сазнају, буду обавештени, да јачају своје личне, духовне и демократске потенцијале, да упознају и користе добробит нових информативних технологија, да креативно, квалитетно и
  слободно проводе своје време;
 • Стварање услова за друштвено укључивање свих маргинализованих група грађана;
 • Популарисање књижевности и културних вредности;
 • Јачање вредности мултикултуралног друштва.

Задаци библиотеке

Уз информисање, образовање и културу, на којима се и заснива изградња библиотечког фонда, збирки, услуга и програма, задаци библиотеке су :

 • Стварање и јачање читалачких навика код деце у ранијем периоду;
 • Подржавање доживотног образовања;
 • Подржавање (не)формалног образовања на свим нивоима;
 • Подстицање маште и стварање могућности за креативни развој код деце и младих;
 • Гајење дијалога међу културама и заступање културних различитости;
 • Јачање свести о културном наслеђу, уметности, научним достигнућима;
 • Обезбеђивање приступа информацијама о својој заједници грађанима;
 • Пружање пословних, службених и других информација предузећима, удружењима и појединцима;
 • Подстицање развоја информатичке вештине и рачунарске писмености;
 • Подржавање и учествовање у програмима развијања свести грађана о важности културног наслеђа, писмености, уметности и покретање таквих програма. 


Специфична улога библиотеке

Рад у оквиру библиотеке је организован у складу са Законом о библиотечко информационој делатности и другим подзаконским актима, препорукама, упутствима и стандардима, са намером да поред редовних послова активира и додатне, специфичне улоге у циљу:

 • Подстицања развоја јавне библиотеке у руралној средини као центра за помоћ и подршку (не)формалном образовању;
 • Функционисања библиотеке као информационо-истраживачко-издавачког центра заједнице;
 • Стварања услова да корисник библиотеке брзо и лако дође до жељене књиге или информације;
 • Заштите и чувања културног наслеђа и културне разноликости.

Сарадња

Библиотека, у оквиру својих редовних и програмских активности сарађује са Народном библиотеком Србије, Градском библиотеком у Панчеву и њеном Матичном службом, Библиотекарским друштвом Србије, Институтом за савремену историју и другим установама, институцијама, удружењима и појединцима.

Завичајно одељење

Обзиром да је завичајна књижна и некњижна грађа перманентна потреба локалне заједнице, у циљу културног и туристичког развоја села, у 2014. години је формирано и Завичајно одељење, које поред класификовања завичајног библиотечког фонда ради и на заштити и чувању фонда у електронском облику, чиме ће завичајна збирка бити доступна у дигиталној форми ширем кругу корисника.

Да научиш да учиш
Производ библиотеке – приближи, освоји и усвоји знање

Библиотеке су од свог постанка вишефункционалне институције, оне су те које чувају и преносе знања и информације у различитим облицима и на различитим носиоцима, а истовремено чувају однос према књизи као оваплоћењу и симболу културе. Данашња библиотека није пасивни отисак окружења, већ живи организам који расте ако су њене књиге живе, а оне живе у рукама читаоца. Она живи и као произвођач нових услуга и вредности. Ствар није само у различитим формама библиографских или информационих услуга, већ пре свега у чињеници да је библиотека способна да кориснику приближи знање. Обзиром да знање није свака информација, већ само изабрана, обрађена и интерпретирана информација, библиотека у одређеној мери излази из сфере простора услуживања и заузима место у области духовне производње. У једном делу тако функционише и доловачка библиотека - вршећи одабир, интерпретирајући и оцењујући информације, производи знање и помаже корисницима да га усвоје. Спроведено у пракси библиотеке, услуга названа „ Да научиш да учиш“ на примеру ученика основне школе изгледа овако: Основци, као корисници библиотеке, имају могућност да своју лектиру припреме у библиотеци на занимљив начин, а да истовремено стекну знања која ће им користити у даљем проучавању књижевних дела у току школовања, али су им такође приближена и знања којима они граде своју општу културу и образовање. Поред актуелне књиге за лектиру, основци који посете библиотеку, добијају информације које се тичу самог дела и његовог аутора, али у форми сабраног знања. О конкретној књизи и њеном аутору, из масе доступних информација из класичних и електронских извора, библиотека је изабрала „зрна знања“, па их сјединила (подсредством библиографских метода, консултацијом литературе и тд.) у један нови (интелектуални) производ, са намером да основцу приближи знање и помогне му да он то знање усвоји.


Услуга доставе књига

Свесни реалности да сви закони, препоруке, правилници који се односе на библиотечку делатност остају мртво слово на папиру ако их не применимо у пракси, библиотека има за циљ да својим иновативним активности и даље ради на преношењу друштвених вредности.  Стога је од 2012. године библиотека покренула сервис - Услуга доставе књига особама са смањеном могућношћу кретања. Учлањење и достава за кориснике сервиса су бесплатни. Пројекат је намењен особама са инвалидитетом, али и старијим суграђанима/кама са смањеном могућношћу кретања, особама оболелим од тежих хроничних болести, корисницима кућне неге, рековалесцентима, Поред наведених група, библиотека са радошћу излази у сусрет доловачким трудницама и породиљама. Циљ је да се и на овај начин библиотека приближи оним корисницима који су онемогућени да је посете. Књиге се достављају на кућну адресу сваке среде. Довољно је да нас заинтересовани корисници контактирају на број телефона 013- 2634 – 006.

Пет закона или ,,златна“ правила библиотекарства

Ш. Р. Ранганатан (1892-1972) је дао значајан допринос развоју библиотечке делатности и формулисао идеал коме и наша библиотека тежи;

 1. Књиге су за коришћење
 2. Сваком читаоцу његова књига
 3. Свака књига своме читаоцу
 4.  Поштујте време својих читалаца
 5. Библиотека је организам који се развија


Терминологија је оно што одолева зубу времена, а праве принципе који утиру пут једном специфичном погледу на свет треба неговати и чувати. 
,,Златна" правила библиотекарства кроз призму библиотеке као информационог центра:

 1. Информације су за коришћење
 2. Сваком кориснику његова информација
 3. Свака информација своме кориснику
 4. Поштујте време својих корисника
 5. Библиотека / Информациони систем је организам који се развија.

Списак књига библиотеке ДК Долово (XLS)
Завичајно одељење библиотеке ДК Долово (XLS) 

Краља Петра Првог 36, Долово, Србија

 • Е-маил: dk.dolovo@yahoo.com
 • Телефон: +381(0)13 26 34 006
 • Мобилни: +381(0)60 568 88 79
© Copyright 2018. All Rights Reserved Powered by TEHNO.RS

Search